Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej
18 maja, 2016
Uczestniczyliśmy w VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw
17 października, 2016

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, że Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji (PIGIEiK) pozytywnie rozpatrzył wniosek o członkostwie przedsiębiorstwa AżDoZet.

PIGIEiK zapewnia bieżący dostęp do najświeższych informacji gospodarczych, ważnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje ze specjalistami izby w zakresie administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo można uzyskać pełną informację na temat możliwości wykorzystania środków pochodzących z funduszy unijnych oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje czy pisaniu biznes planów.

Ponadto Izba, oferuje kompleksowe doradztwo biznesowe w zakresie innowacyjności, uczestnictwo w klastrach i obsługę klastrów branżowych działających w ramach PiGIEiK oraz Wielkopolskiej Innowacyjnej Sieci Kooperacyjnej. Ponadto PIGIEiK zapewnia udział w konsultacjach społecznych w zakresie zmian w przepisach wpływających na prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonych przez Urzędy Miasta czy Marszałkowskie, Radę Ministrów, na szczeblu lokalnym oraz centralnym, bieżący dostęp do informacji o możliwościach wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach z przedstawicielami władz lokalnych oraz krajowych, a także specjalistami w danych dziedzinach. (źródło: PIGIEiK)