Uwaga Kierowcy – zmiany w przeprowadzaniu badań technicznych!

Już w poniedziałek dwudniowy poznański szczyt gospodarczy!
22 września, 2017
Relacja z Polsko-Nigeryjskiego szczytu gospodarczego, Poznań, wrzesień 2017
12 października, 2017

Nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, została uchwalona w piątek 15 września. Co to oznacza dla kierowców? Czego dotyczą nowe przepisy? Zapraszamy na krótki artykuł.

Przede wszystkim chodzi o usprawnienie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0 (CEPiK). Jego modernizacja ma być stopniowa i będzie dotyczyć poszczególnych obszarów. Główna zmiana reguluje przeprowadzanie badania technicznego. Aby wziąć w nim udział trzeba będzie je opłacić przed jego przeprowadzeniem, a nie jak było wcześniej dopiero po nim. Projekt CEPiK 2.0 wraz ze wszystkimi zmianami ma zostać uruchomiony od 4 czerwca 2018r.

Został jednak wprowadzony jeden wyjątek od tej reguły. Jest możliwe wniesienie opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania jeśli rozliczenie usługi odbędzie na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Takie rozwiązanie ma poprawić prowadzenie działalności szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy zarządzają swoją flotą samochodową. Dodatkowo w nowych przepisach powiększono zakres informacji jakie znajdą się w CEP. Pojawią się informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym o zabezpieczeniu majątkowym. Te dodatkowe wiadomości mają być pomocne dla nabywców samochodów używanych.

Wymiana danych między Centralną Ewidencją Pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG). Oba podmioty będą wymieniać między sobą informację o powstałych szkodach do jakich doszło w pojeździe podczas wypadku czy kolizji – szczególnie w przypadku samochodów nieubezpieczonych. Ponadto, wprowadzono możliwość zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu i pozwoleń czasowych na prowadzenie auta przez Straż Graniczną. W skutek czego informacja o zatrzymaniu dokumentów trafi do CEP. Według resortu cyfryzacji projektowane zmiany pozwolą na zwiększenie zakresu informacyjnego w Centralnej Ewidencji Pojazdów i uzyskanie wyższej jakości danych, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym. W projekcie założono, że CEPiK 2.0 ze wszystkimi dostępnymi usługami zostanie uruchomiony 4 czerwca 2018 r.