Relacja z Polsko-Nigeryjskiego szczytu gospodarczego, Poznań, wrzesień 2017

Uwaga Kierowcy – zmiany w przeprowadzaniu badań technicznych!
27 września, 2017
Szkolenie na dachu INEA Stadionu
16 października, 2017

Nasza firma uczestniczyła w Polsko-Nigeryjskim Szczycie Gospodarczym, który odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 25-27 września br. Szczyt cieszył się zainteresowaniem zarówno strony polskiej jak i nigeryjskiej, co pokazuje, że stosunki między obydwoma krajami mają bardzo duży potencjał.

Główny organizator Szczytu – Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji wraz ze współorganizatorami – jako cel uznał doprowadzenie do bezpośrednich kontaktów biznesowych pomiędzy członkami PIGIEiK oraz zainteresowanymi środowiskami gospodarczymi z przedstawicielami władz stanowych Nigerii i przedsiębiorców zdecydowanych rozwijać kontakty z Polską.

Główni organizatorzy byli reprezentowani przez Prezesa Andrzeja Łyko z Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Okechuku Nwafor – Dyrektora Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich oraz przez przedstawicieli Polish – Nigeria Trade and Investment Forum (PONTIF).

W naszym kraju goście z Nigerii poszukują chętnych firm do współpracy
w wielu obszarach gospodarczych (budownictwo, zaawansowane rozwiązania elektroniczne, farmacja, nauka, eksport żywności, rolnictwo, energetyka). Jest to tym bardziej istotne, że Nigeria ma 170 mln mieszkańców i ogromny potencjał praktycznie w każdej dziedzinie. Pozyskanie nowych partnerów ma pomóc Nigerii w gospodarczym rozwoju ich kraju.

Wielogodzinne negocjacje handlowe i rozmowy gospodarcze, dyskusje panelowe na tematy związane m.in. z bezpieczeństwem prawnym we wzajemnych kontaktach biznesowych, bezpośrednia wymiana informacji – to wszystko poprzedziło uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia o współpracy między Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji z siedzibą w Poznaniu, Polish – Nigeria Trade and Investment Forum (PONTIF), a Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa Stanu Sokoto.

W Szczycie wzięło udział wielu polityków, przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu zarówno z Polski jak i Nigerii. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, oceniając Szczyt stwierdził, że „(…) tego typu wydarzenia są bardzo ważne z punktu widzenia możliwości wymiany doświadczeń zawodowych w różnych obszarach gospodarczych. Jest to też bardzo dobra okazja aby nawiązać strategiczną współpracę między przedsiębiorstwami”.

W Poznaniu byli również przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki oraz Poseł RP Piotr Uruski i Senator RP Mieczysław Golba.

Stronę nigeryjską reprezentował Kabir Mohammed Adamu – przedstawiciel Bank of Agriculture oraz szefowie lokalnych izb gospodarczych ze stanów Plateau, Sokoto Kaduna oraz Adamawa.

Oprócz dyskusji na tematy branżowe odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczone zostały jedne z najważniejszych nagród w dziedzinie rozwoju eksportu – Złoty Merkury.

Uhonorowane zostały wielkopolskie firmy: Fabryka Mebli Biurowych „Maro” z podpoznańskich Komornik, Jenox Akumulatory Sp. z o.o. Sp. k. z Chodzieży, CDRL S.A z Kościana, Utal Sp. z o.o., oraz Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o. z Poznania.

Kapituła postanowiła również przyznać nagrodę specjalną. Otrzymała ją firma Aż do Zet (brawo my ). Złotego Merkurego za szczególny wkład w rozwój wielkopolskiej przedsiębiorczości odebrała właścicielka naszej firmy p. Wioletta Rolewska, która podziękowała Kapitule: „Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie i bardzo dobra rekomendacja do dalszej ciężkiej pracy na rzecz naszego regionu”.

Nagrody Złotego Merkurego otrzymały również przedsiębiorstwa nigeryjskie, które działają na rzecz Polsko-Nigeryjskiego rozwoju gospodarczego w tym: Elvaton Nigeria Limited, SAA Universal Project Lcd., Capegate Investment Company Ltd., czy Bejafta Group Nigeria Limited. Ponadto, afrykańscy przedstawiciele otrzymali obrazy autorstwa lokalnego artysty OldWit’a, na których pojawiły się pejzaże i miejsca związane z Polską.

Goście, uczestnicy i gospodarze Szczytu zgodnie uznali, że istnieje ogromna potrzeba organizowania wydarzeń takiej rangi. Możliwość bezpośrednich spotkań i nawiązania kontaktów są jednym z elementów budowania relacji biznesowych i – co się z tym wiąże – poczucia bezpieczeństwa we współpracy. Kolejne spotkania już są planowane. Będziemy Państwa na nie zapraszać.