ZDM – Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu

Pełnomocnictwo ZDM Pobierz

Wydział Komunikacji:

Upoważnienie do czynności w Wydziale Komunikacji Pobierz
Upoważnienie do odbioru prawa jazdy Pobierz
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną Pobierz
Oświadczenie o miejscu zamieszkania Pobierz
Oświadczenie – centrum życia Pobierz
Oświadczenie o bezpośrednim imporcie pojazdu Pobierz
Oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu w celu dalszej odsprzedaży Pobierz
Wniosek o prawo jazdy Pobierz

Akcyza:

Deklaracja AKC-U/S – Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (str. 4) Pobierz
Deklaracja AKC-u – Deklaracja uproszczona nabycia Pobierz
Obowiązuje od dnia 01.10.2017.
Deklaracja AKC-U/S – Deklaracja uproszczona nabycia
Pobierz
Załącznik do deklaracji AKC-U/S Pobierz
Pełnomocnictwo szczególne Pobierz

VAT

Wniosek VAT-23 Pobierz

PCC

Deklaracja do czynności cywilnoprawnych PCC-3 Pobierz
Deklaracja do czynności cywilnoprawnych PCC-3/A Pobierz
Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 Pobierz