Pojazdy zabytkowe

W swojej ofercie posiadamy kompleksową obsługę pojazdów kolekcjonerskich, unikatowych i zabytkowych. W tym obszarze oferujemy takie usługi jak:

  • opinie techniczne i białe karty uzyskane od Zespołu Rzeczoznawców Motoryzacyjnych,

  • wpis do rejestru konserwatora zabytków,

  • pośrednictwo w urzędzie celno-skarbowym celem uzyskania decyzji zwalniającej pojazd z zapłaty podatku akcyzowego,

  • rejestracja, ubezpieczenia pojazdów, tłumaczenia dokumentacji.