Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu?

Załatwimy dla Ciebie identyfikator parkingowy! 

Jak informuje poznański ZDM od lutego 2021 w Poznaniu obowiązywać będzie podział na cztery płatne sektory parkingowe.

Dla kierowców oznacza to konieczność uiszczania opłat za każdorazowe parkowanie w Centrum, na Jeżycach, Łazarzu i na Wildzie. Można to jednak uprościć – zakupując identyfikator parkingowy. Cena? 30 zł za miesiąc za pierwsze auto lub 330 120 zł/rok (do 31 sierpnia 2021) + koszt pośrednictwa naszej firmy.

W AżDoZet oferujemy naszym Klientom usługę pośrednictwa w rejestracji identyfikatora parkingowego w korzystnej cenie.

 

Czego potrzebujemy?

Aby zarejestrować dla Ciebie identyfikator parkingowy będą potrzebne następujące dokumenty:

1. Dowód osobisty lub paszport – dla potwierdzenia tożsamości i adresu zameldowania.
2. Dowód rejestracyjny – z informacją o właścicielu pojazdu
3. Oryginał pierwszej strony PIT za poprzedni rok (może być wydruk deklaracji elektronicznej) – dla potwierdzenia płacenia podatków na rzecz Poznania. Osoby rozliczające podatek za poprzedni rok poza Poznaniem muszą przedłożyć formularz ZAP-3. W takim wypadku identyfikator może zostać wydany tylko na wniosek skierowany do ZDM – maksymalnie do 30 kwietnia następnego roku.
4. Umowa kredytowa lub leasingowa
5. Umowa z pracodawcą (auta służbowe)
* Umowa powierzenia auta służbowego do celów prywatnych pracownika oraz dokument potwierdzający prawo dysponowania pracownikiem przez pracodawcę

Cennik

30 zł/miesiąc – pierwsze auto
150 zł/miesiąc – drugie i kolejne auto
120 zł/rok – do 31 sierpnia 2021
5 zł/mc – osoby z niepełnosprawnością, kombatanci
Do w.w cen należy doliczyć koszt pośrednictwa w AżDoZet

Jak przebiegają sektory w Poznaniu?

Obszar płatnego parkowania w Poznaniu został podzielony na cztery sektory:

C – Centrum, gdzie granicami sektora są ulice: Północna, rzeka Warta, Królowej Jadwigi, Most Dworcowy,
J – Jeżyce, gdzie granicami są: ul. Roosevelta i Pułaskiego, Bukowska i Żeromskiego,
Ł – Łazarz, graniczony przez ul. Bukowską, Hetmańską, Reymonta i Przybyszewskiego
W – Wilda, gdzie granicami są Most Dworcowy, Królowej Jadwigi, rzeka Warta i ul. Hetmańska.

Warto pamiętać

Warunkiem wykupienia identyfikatora jest zameldowanie w jednej ze stref na pobyt stały albo czasowy, nie krótszy niż pełne 3 miesiące
Minimalny okres ważności identyfikatora parkingowego i osoby z niepełnosprawnością to 3 miesiące, maksymalny: 1 rok.
Przy zakupie identyfikatora przez osobę inną niż właściciel pojazdu lub w imieniu osoby z niepełnosprawnością będzie konieczne pisemne upoważnienie