W swojej ofercie posiadamy kompleksową obsługę pojazdów kolekcjonerskich, unikatowych i zabytkowych. W tym obszarze oferujemy takie usługi jak: 

  • opinie techniczne i białe karty uzyskane od Zespołu Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, 
  • wpis do rejestru konserwatora zabytków, 
  • pośrednictwo w urzędzie celno-skarbowym celem uzyskania decyzji zwalniającej pojazd z zapłaty podatku akcyzowego, 
  • rejestracja, ubezpieczenia pojazdów, tłumaczenia dokumentacji.