Druki

Pobierz interesujące Cię druki i przyspiesz załatwienie najważniejszych dla Ciebie spraw. Akcyza, Vat, PCC, wydział komunikacji, czy strefa płatnego parkowania. Wszystkie formularze w jednym miejscu! 

Wydział Komunikacji:

Upoważnienie do czynności w Wydziale Komunikacji
Upoważnienie do odbioru prawa jazdy
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o bezpośrednim imporcie pojazdu
Oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu w celu dalszej odsprzedaży
Wniosek o prawo jazdy

Akcyza:

Deklaracja AKC-U/S – Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (str. 4)
Deklaracja AKC-u – Deklaracja uproszczona nabycia

Obowiązuje od dnia 01.10.2017. Deklaracja AKC-U/S – Deklaracja uproszczona nabycia

Załącznik do deklaracji AKC-U/S

Pełnomocnictwo szczególne

VAT

Wniosek VAT-23

PCC

Deklaracja do czynności cywilnoprawnych PCC-3
Deklaracja do czynności cywilnoprawnych PCC-3/A
Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3

ZDM – Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu

Pełnomocnictwo ZDM