Nieruchomości: akty notarialne

Przygotowujesz się do podpisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości? 

Dla klientów przygotowujących się do podpisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży lub kupna nieruchomości oferujemy usługi związane z uzyskaniem potrzebnych dokumentów oraz zaświadczeń.

Potrzebne dokumenty to między innymi:

  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
  • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • aktualny odpis z księgi wieczystej,
  • zaświadczenia o zapłaceniu podatku od nieruchomości,
  • inne dokumenty, w zależności od potrzeb i specyfiki danej nieruchomości.

 

Odwiedź nas lub zadzwoń w przypadku pojawiających się pytań!